Hiện nay, giá bán đầu nguồn tại một số nhà máy biến động tăng khoảng 200 – 400 đồng/kg tùy từng chủng loại so với cuối tháng 10. Giá bán tại các nhà máy chưa bao gồm chiết khấu, thuế giá trị gia tăng khoảng 9.500 – 10.700 đồng/kg đối với cuộn và khoảng 9.750 – 10.400 đồng/kg đối với cây.
Theo Bộ Công Thương, sản lượng thép tháng 11 tiêu thụ ước đạt 630 nghìn tấn, tăng khoảng 20 nghìn tấn so với tháng 10/2016.
Giá thép xây dựng trong nước tăng theo thế giới
Theo dự báo, 15 ngày cuối tháng 11/2016, giá bán lẻ tại thị trường trong nước cơ bản ổn định.
Cụ thể, sản lượng thép sản xuất tháng 11 ước đạt khoảng 660 nghìn tấn, tăng khoảng 10 nghìn tấn. Sản lượng thép tiêu thụ ước đạt 630 nghìn tấn, tăng khoảng 20 nghìn tấn so với tháng trước.
Theo Tổng công ty Thép Việt Nam, giá phôi thép trên thị trường thế giới 15 ngày đầu tháng 11 tăng khoảng 10 – 20 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với cuối tháng trước. Cụ thể, giá chào phôi thép CFR Đông Á ở khoảng 365 – 370 USD/ tấn. Giá chào phôi CIS hiện khoảng 360 USD/tấn FOB Biển Đen.
Cũng theo Tổng công ty Thép Việt Nam, trên thị trường trong nước từ đầu tháng 11/2016 đến nay biến động tăng theo biến động thị trường thế giới.
Hiện nay, giá bán thép đầu nguồn tại một số nhà máy biến động tăng khoảng 200 – 400 đồng/kg tùy từng chủng loại so với cuối tháng 10. Giá bán tại các nhà máy chưa bao gồm chiết khấu, thuế giá trị gia tăng khoảng 9.500 – 10.700 đồng/kg đối với thép cuộn và khoảng 9.750 – 10.400 đồng/kg đối với thép cây.
Được biết, trong 15 ngày đầu tháng 11, xây dựng biến động tăng khoảng 200 – 400 đồng/kg so với cuối tháng 10. Cụ thể, tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, dao động ở mức 11.600 – 13.950 đồng/kg. Tại các tỉnh miền Nam dao động ở mức 11.700 – 14.200 đồng/kg.
Theo dự báo, 15 ngày cuối tháng 11/2016, giá bán lẻ thép xây dựng tại thị trường trong nước cơ bản ổn định.