Cụ thể, mức giá trung bình tăng 0,2% so với tháng trước. Song, chỉ số từ CoreLogic cho thấy, dù tăng trưởng ở các thị trường chính vẫn tích cực, nhưng tăng trưởng tính theo tháng vẫn không cao kể từ tháng 12 năm ngoái.

Trong tháng 11/2016, giá trị (BĐS) dân cư đã tăng lên ở các thành phố lớn của Australia, trừ Melbourne.

Giá BĐS tại Australia
Giá BĐS tại Australia trong tháng 11 tăng 0,2% so với tháng trước

Cụ thể, mức giá trung bình tăng 0,2% so với tháng trước. Song, chỉ số từ CoreLogic cho thấy, dù tăng trưởng ở các thị trường chính vẫn tích cực, nhưng tăng trưởng tính theo tháng vẫn không cao kể từ tháng 12 năm ngoái.

Ở Melbourne giá sụt giảm 1,5%. Tim Lawless, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường của CoreLogic cho biết, giá trị căn hộ đã giảm 3,2% và giá nhà ở giảm 1,3%. Tính theo quý, giá trị BĐS tăng 1,7%, đây là một sự cải thiện đáng kể so với năm 2015, giá BĐS giảm 0,2% so với cùng kỳ.

Theo một phân tích các chỉ số mới, ở Sydney mức giá nhà trung bình là 845.000 USD, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 2,3% so với quý trước và 13,1% so với năm trước. Trong khi đó, các con số này ở Brisbance lần lượt là 485.000 USD, 0,4%, 1,3% và 3,9%.

Tại Adelaide, mức giá nhà trung bình là 420.000 USD, tăng 2,8% so với tháng trước, tăng 2,6% so với quý trước và 4,7% so với năm trước. Còn ở Darwin, các con số này lần lượt là 480.000 USD, 3,7%, 3,7% và 1,1%.

Ở Canberra, mức giá trung bình là 590.000 USD, giá BĐS không thay đổi so với tháng trước nhưng tăng 2,8% so với quý trước và 8,4% so với năm trước. Tại Perth, mức giá trung bình là 490.000 USD, thị trường đã có sự phục hồi với mức tăng 0,6% so với quý trước, giảm 1,1% so với quý trước và giảm 3,4% so với năm trước.

Tại Hobart, mức giá trung bình là 336.000 USD, giá tăng 0,9% so với tháng trước, giảm 1% theo quý và tăng 8,5% theo năm.

Melbourne là thị trường duy nhất giá BĐS có sự suy giảm đáng kể, giá trung bình là 623.000 USD, so với tháng trước giảm 1,5%, tăng 1,3% so với quý trước và tăng 11,3% so với năm trước.