Tòa nhà CT12, đã được C66 – Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC, công trình chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động. Phòng Cảnh sát PCCC số 9 đã tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt mức tiền 80 triệu đồng với hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC”, nhưng chưa nộp phạt. Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã đặt lịch mời lên làm việc để hướng dẫn các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn về PCCC.
Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, qua kiểm tra xử lý, lực lượng đã phát hiện, xử phạt nhiều chủ đầu tư đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.
Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) thành phố Hà Nội vừa giao Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo công tác PCCC tại công trình: Chung cư CT12 (thuộc phường Phúc La, quận Hà Đông); tòa nhà CT6, CT5A-B Văn Khê (phường La Khê, quận Hà Đông); tòa nhà Trung Tín 108 (108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) do báo chí phản ánh.
Cụ thể: Tòa nhà CT5 A-B và CT6, đã thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa nghiệm thu về PCCC; tòa nhà CT5A- B đưa vào hoạt động từ năm 2013, tòa nhà CT6 đưa vào hoạt động năm 2015.
Theo đó, các công trình nêu trên nằm trong danh sách các công trình, nhà cao tầng còn tồn tại vi phạm về PCCC đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.
Phòng Cảnh sát PCCC số 9 đã tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt mức tiền 80 triệu đồng đối với cả 2 công trình cùng hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC”, nhưng các chủ đầu tư chưa nộp phạt.
Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã mời Chủ đầu tư lên làm việc, hướng dẫn các giải pháp khắc phục để công trình đảm bảo an toàn về PCCC, đồng thời, chủ đầu tư có cam kết khắc phục các tồn tại và nghiệm thu về PCCC hoàn thành trước ngày 30/12/2016.
Nhiều chủ đầu tư “phớt lờ” nộp phạt PCCC
Tòa nhà CT5 A-B và CT6 chưa nghiệm thu PCCC nhưng đã được đưa vào sử dụng nhiều năm nay. Ảnh: Trần Hoàng
Tòa nhà CT12, đã được C66 – Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC, công trình chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động. Phòng Cảnh sát PCCC số 9 đã tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt mức tiền 80 triệu đồng với hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC”, nhưng chủ đầu tư chưa nộp phạt. Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã đặt lịch mời chủ đầu tư lên làm việc để hướng dẫn các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn về PCCC.
Đối với tòa nhà Trung Tín, công trình đang trong quá trình thi công xây dựng chưa được thẩm duyệt về PCCC nhưng một phần của công trình đã cho thuê và đưa vào sử dụng. Tháng 11/2016, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã tham mưu ra quyết định xử phạt mức tiền 44,5 triệu đồng với hành vi “Tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” và hành vi “không tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định”. Hiện nay, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết).
Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã đặt lịch mời chủ đầu tư lên làm việc để hướng dẫn các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn về PCCC

Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, qua kiểm tra xử lý, lực lượng đã phát hiện, xử phạt nhiều chủ đầu tư đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) thành phố Hà Nội vừa giao Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo công tác PCCC tại công trình: Chung cư CT12 (thuộc phường Phúc La, quận Hà Đông); tòa nhà CT6, CT5A-B Văn Khê (phường La Khê, quận Hà Đông); tòa nhà Trung Tín 108 (108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) do báo chí phản ánh.
Cụ thể: Tòa nhà CT5 A-B và CT6, đã thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa nghiệm thu về PCCC; tòa nhà CT5A- B đưa vào hoạt động từ năm 2013, tòa nhà CT6 đưa vào hoạt động năm 2015.
Theo đó, các công trình nêu trên nằm trong danh sách các công trình, nhà cao tầng còn tồn tại vi phạm về PCCC đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.
Phòng Cảnh sát PCCC số 9 đã tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt mức tiền 80 triệu đồng đối với cả 2 công trình cùng hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC”, nhưng các chủ đầu tư chưa nộp phạt.
Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã mời Chủ đầu tư lên làm việc, hướng dẫn các giải pháp khắc phục để công trình đảm bảo an toàn về PCCC, đồng thời, chủ đầu tư có cam kết khắc phục các tồn tại và nghiệm thu về PCCC hoàn thành trước ngày 30/12/2016.
Nhiều chủ đầu tư “phớt lờ” nộp phạt PCCC
Tòa nhà CT5 A-B và CT6 chưa nghiệm thu PCCC nhưng đã được đưa vào sử dụng nhiều năm nay. Ảnh: Trần Hoàng
Tòa nhà CT12, đã được C66 – Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC, công trình chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động. Phòng Cảnh sát PCCC số 9 đã tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt mức tiền 80 triệu đồng với hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC”, nhưng chủ đầu tư chưa nộp phạt. Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã đặt lịch mời chủ đầu tư lên làm việc để hướng dẫn các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn về PCCC.
Đối với tòa nhà Trung Tín, công trình đang trong quá trình thi công xây dựng chưa được thẩm duyệt về PCCC nhưng một phần của công trình đã cho thuê và đưa vào sử dụng. Tháng 11/2016, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã tham mưu ra quyết định xử phạt mức tiền 44,5 triệu đồng với hành vi “Tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” và hành vi “không tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định”. Hiện nay, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết).
Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã đặt lịch mời chủ đầu tư lên làm việc để hướng dẫn các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn về PCCC