Nhưng luật không quy định đối với thu nhập từ chuyển nhượng , nhận thừa kế, quà tặng là giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ, chồng. Vì vậy, thực tế phát sinh vướng mắc khi là tài sản chung của cả chồng và vợ, khi chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng cho con riêng của vợ, chồng thì chỉ được miễn thuế 50% và cá nhân chuyển nhượng hoặc nhận thừa kế, quà tặng phải nộp 50% số thuế. 

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, trong đó một số đối tượng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nới quy định miễn thuế cho chuyển nhượng bất động sản

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất cũng được nới hơn.

Cụ thể,  theo quy định hiện hành thì thu nhập từ , nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nhưng luật không quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ, chồng. Vì vậy, thực tế phát sinh vướng mắc khi bất động sản là tài sản chung của cả chồng và vợ, khi chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng cho con riêng của vợ, chồng thì chỉ được miễn thuế 50% và cá nhân chuyển nhượng hoặc nhận thừa kế, quà tặng phải nộp 50% số thuế.

Vì vậy dự thảo Luật mới của Bộ Tài chính đã bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ, chồng.