là Chủ tịch và CEO của , một tập đoàn chuyên về sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên. Ông cũng là người sáng lập ra

1 57531 Muốn mua cái gì hãy mua cái tốt nhất!

Hãy . Những thứ tốt nhất đều có gá trị riêng của nó và giúp sinh lợi nhanh hơn so với những thứ có giá trị  bình thường. Cuộc sống hôm nay, những thứ có giá trị cao và tốt nhất luôn luôn đắt đỏ nhưng có thể bạn không biết rằng, cho tới ngày mai nó sẽ có một giá trị cao hơn rất nhiều so với giá trị của nó khi mới mua.

4fd22550e2970 medium20141118023223.6742450 Muốn mua cái gì hãy mua cái tốt nhất!

Tôi đã mua một toà nhà ngay tại New York mà trước đây nó thuộc sở hữu của một tổ chức. Vào khoảng thời gian đó, nó là một trong những toà nhà có giá trị cao hơn hẳn cả so với bất kì toà nhà nào khác ở trong thành phố. Tuy nhiên, với lối kiến trúc tuyệt vời cũng như vị trí thuận lợi và diện tích rông khác thường, toà nhà đó đã thuyết phục tôi để tôi đổ tiền vào nó. Tôi đã đầu tư vào đó và cải tạo nó trở thành một toà nhà mioiws hoàn toàn và hiện đại hơn. Ngày nay, nó đã có trị giá gấp 3 lần với số tiền mà tôi đã đầu tư. Đây là một mức giá đem lại lợi nhuận đặc biệt cao trong thị trường .