là Chủ tịch của Công ty Henry Crown and Company, một công ty đầu tư có cổ phần tại Maytag, New York Yankees, hoạt động trong lĩnh vực .

property investors 1 22/11/20016  bài 20   Chọn một đối tác tốt để kinh doanh

Lời khuyên tốt nhất mà tôi đã từng được nghe không chỉ có thể áp dụng đúng trong lĩnh vực mà còn có thể đúng với bất kỳ một loại hình giao dịch nào khác. Đó chính  là: Bạn không thể có một vụ làm ăn tốt nếu hợp tác với một đối tác tồi.