David Mossler – Chủ tịch của công ty Mossler & Doe, chuyên xây dựng và mua bán những bất động sản có kiến trúc đẹp, nổi tiếng trong lịch sử. Công ty chủ yếu hoạt động ở Nam Califonia.

su trung thuc Đức tính quan trọng bậc nhất phải có để trở thành chuyên gia bất động sản hàng đầu

Trong khi vị trí đóng vài trò quan trọng trong việc mua thì tính trung thực là yếu tố tất yếu cho việc bán bất động sản

Khi bạn muốn đầu tư vào một bất động sản, thì ba yếu tố quan trọng nhất mà bạn phải nắm rõ lợi thế đó là : vị trí, vị trí và vị trí.

Khi bạn muốn bán một bất động sản trong một thị trường mang tính cạnh tranh cao thì ba yếu tố này không được bỏ qua đó là: Không che giấu, không che giấu và không che giấu. Trung thực sẽ thắng thế.