là Tổng giám đốc điều hành của công ty Boykin Lodging, một công ty đầu tư trong lĩnh vực , chuyên khách sạn tại thành phố New York. Với trụ sở đặt tại Cleveland, Ohio từ năm 1959 đến nay công ty đã phát triển, quản lý và sở hữu nhiều khách sạn.

why take a loan against property Lụa chọn những nơi có xu hướng tăng trưởng để phát triển kinh doanh

Lời khuyên trong lĩnh vực có giá trị nhất mà tôi đã từng được nghe qua chính là lời khuyên của cha tôi – William J. Boykin – người mà sáng lập ra công ty Boykin Lodging.

shutterstock 207255709 1 Lụa chọn những nơi có xu hướng tăng trưởng để phát triển kinh doanh

Ông từng  nói với tôi rằng: “Phải mở rộng triển kinh doanh ở những nơi có . Nếu con lựa chọn thời điểm hơi sớm hoặc phạm một sai lầm nào đó, sự tăng trưởng sẽ khiến con thất bại. Nếu con lựa chọn một nơi đã phát triển nhưng không có khả năng tiếp tục phát triển thì khi đó, con đã mắc sai lầm, tức là con sẽ sai lầm mãi mãi.” Và ông đã đúng và tôi cũng bắt đầu học hỏi và làm theo những gì cha tôi đã nói để có được thành công như ngày hôm nay.