David Picerne – Tổng giám đốc tập đoàn Picerne Real Estate Group, doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ nhà ở chất lượng cao trên khắp Hoa Kỳ và Puerto Rico.

da hoan thanh Để thành công bạn phải nắm bắt bí quyết quản trị nhân sự này

“Đừng nói, hãy hành động”

Tất cả mọi người đều có ý tưởng  và kế hoạch riêng. Riêng tôi, tôi chỉ quan tấm đến cách họ thực hiện và kết quả. Hãy trọng dụng và xậy dựng một đội ngũ những người giỏi , khi đó công việc bạn giao cho họ sẽ luôn nhận được một kết quả nhanh chóng: “Đã hoàn thành”