Bạn cũng có thể hỏi câu hỏi: “Tại sao?” Lester đã biết rằng, nếu để cho những cảm xúc hiện tại dính dáng vào việc thì điều đó sẽ ảnh hưởng và khiến bạn có thể sẽ mất tiền. Ông ấy đã rất sáng suốt và thông minh cho nên tôi luôn thực hiện theo lời khuyên khôn ngoan “để đời” đó của ông.

LÀ AI?
nha dat bat dong san 13 24/11/2016 – Bài 50 – Không nên mang theo cảm xúc khi kinh doanh bất động sản
Leonard Lauder – người nắm giữu chức vụ là Chủ tịch của Liên hợp các . Ông cũng là của và Chủ tịch của về nghệ thuật Mỹ tại thành phố New York.

Vào năm 1958, tôi được một người đàn ông có thên Lester Crown, ông ấy là công tử nhà giàu của một gia đình Crown nổi tiếng ở Chicago, cho một lời khuyên rất tuyệt vời về kinh doanh mà đến tận và bây và sẽ rất lâu sau này tôi cũng sẽ không thể quên được.

Ông Lester rất tốt và thân thiện, ông ấy đã giúp tôi rất nhiều thứ, dạy tôi rất nhiều điều, tựa như một người thầy; ông từng nói: “Leonard, nếu khi nào quyết định đầu tư vào , con hãy hứa với chú rằng sẽ không bao giờ để cảm xúc xen vào việc ”.
nha dat bat dong san 12 24/11/2016 – Bài 50 – Không nên mang theo cảm xúc khi kinh doanh bất động sản
Bạn cũng có thể hỏi câu hỏi: “Tại sao?” Lester đã biết rằng, nếu để cho những cảm xúc hiện tại dính dáng vào việc kinh doanh bất động sản thì điều đó sẽ ảnh hưởng và khiến bạn có thể sẽ mất tiền. Ông ấy đã rất sáng suốt và thông minh cho nên tôi luôn thực hiện theo lời khuyên khôn ngoan “để đời” đó của ông.