là Chủ tịch của Tập đoàn Hỗ trợ tài chính Vornado, Tập đoàn đầu tư hợp nhất, đồng thời là chủ sở hữu và nhà quản lý lớn nhất tại Mỹ.

finding the right real estate agent 23/11/2016  Bài 26   Nhân mạnh chất lượng và thương hiệu sản phẩm

Hãy luôn nhấn mạnh về của các , và thuê những nhân viên có phẩm chất, đạo đưc tốt. Khi chúng tôi xem xét toà nhà GM ở tại đại lộ 5, Donal Trump đã khuyên chúng tôi rằng: “Tôi nghĩ các ông nên mua toà nhà này.” Nhưng chúng tôi bỏ qua lời khuyên đó và quyết định không mua toà nhà đó và cuối cùng, ông Donal Trump đã mua lại nó vì ông đã nói rằng: nó là một toà nhà có một không hai mà tôi đã từng gặp và nó có chất lượng cao. Nếu bạn mua được những cái có chất lượng cao và khá hiếm thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ nó.

Bước tiếp theo mà bạn nên làm chính là xây dựng một và trong đó có một sản phẩm đáng được đánh giá cao. Ví dụ như trong hoạt động kinh doanh của nhà tập thể, cứ mỗi một foot vuông sẽ được bán ra dưới của Trump có giá cao hơn với giá trung bình khoảng vài trăm đô la. Ông đã xây dựng của mình trở nên lớn rộng hơn bằng cách đầu tư vào kinh doanh thật hiệu quả ở tại thị trường New York, sau đó, sẽ khuếch trương rộng ra tại Chicago, Florida và nhiều thị trường khác trên thế giới  nữa.

Fotolia 45106117 financialhouse 23/11/2016  Bài 26   Nhân mạnh chất lượng và thương hiệu sản phẩm

Hãy uôn thuê những người nhân viên tốt nhất mà bạn có thể. Chọn lựa những người có phẩm chất và đạo đức tốt, bởi vì họ chính là một phần hình ảnh của bạn. Hơn nữa, họ chính là một phần thương hiệu mà bạn đã tạo nên.